PŘIHLÁŠKY

Aktuální stav přihlášek je zde:

Do emailové přihlášky prosím uveďte Předmět zprávy - MTBO. Dále pak v textu zprávy - jméno, příjmení, rok narození, požadovanou kategorii, číslo vašeho SI čipu, nebo požadavek na jeho zapůjčení.