PRAVIDLA

Při MTBO se jezdí pouze po cestách. Mimo cesty je jízda zakázána a porušení tohoto pravidla je trestáno diskvalifikací (a je hlídáno pořadateli). Pohyb mimo cesty je povolen, ovšem pouze pěšky s kolem na rameni (dle pravidel min. 20cm nad zemí).

Trať musíte absolvovat se svým kolem, tzn. nikam od něj neodbíháte.

Trať není v lese značena. Je poze vyznačena v mapě. Průchod cílem se zaznamenává oražením cílové jednotky, která vypadá úplně stejně jako ty na kontrolách v lese.

Mapu musíte v cíli do určitého startovního času odevzdávat (pokud to požaduje pořadatel v závodě), aby nedocházelo k podvádění.

O tom Vás bude případně instruovat pořadatel a mapu Vám, až přijde čas, zase vrátí.

Ale především si v cíli musíte vyčíst čip - zasunete ho do „vyčítací jednotky“ (opět podobné těm na kontrolách) napojené na počítač a chvíli vyčkáte, než se data vyčtou. Kde je „vyčítání“ upřenuje pořadatel konkrétního závodu (bývá za cílem, nebo v centru závodu). To jak se Vám závod vydařil, jestli máte všechny kontroly, a jak dlouho jste trať jeli, poznáte z vyčtení – dostanete výpis a jste zaneseni do výsledků. Výsledky mohou být taky dostupné on-line i v průběhu závodu, jestli to umožní pořadatel.