Cyklo orientační závod MTBO

2020

Náš cyklo orientační závod je pro jednotlivce a pro dvojice (rodič a dítě). Jedná se o závod na kolech s mapou, kterou závodníci obdrží na startu. V mapě jsou zakresleny místa "kontroly" (body průjezdu). Závodníci absolvují trať ve stanoveném pořadí kontrol, a cestu mezi kontrolami si volí sami. K jízdě na kole se musí využít pouze cesty zakreslené v mapě. Pokud si chce závodník zkrátit postup mimo "zakreslené" cesty, musí kolo nést nad zemí.

Termín konání:

neděle 28.06.2020

21.11.2019

Zprovoznění stránek. (Informace budou postupně doplňovány.)

Již nyní si rezervujte pro náš Cykloorientační závod místo ve svém kalendáři s datem konání 28.6.2020.

Určitě se koncem června máte na co těšit.